Sådan får du del i praktikpladspræmien

 


 Gælder for elever under 25 år ved ansættelsestidspunktet.

    Sæt kryds Kroner
1. praktikpladspræmie

Efter en måneds praktik kan man søge den første portion

     2800,00
2. praktikpladspræmie Efter 2 måneders praktik kan man søge anden portion      2800,00
3. praktikpladspræmie Efter 3 måneders praktik kan man søge tredje portion      2800,00
4. praktikpladspræmie 3 måneder efter prøvetidens ophør kan du søge fjerde portion      6150,00
5. praktikpladspræmie 6 måneder efter prøvetidens ophør kan du søge femte portion      6150,00
6. praktikpladspræmie 9 måneder efter prøvetidens ophør kan du søge sjette portion      6150,00
7. praktikpladspræmie 21 måneder efter prøvetidens ophør kun du søge syvende portion      6150,00
 
Når eleven er udlært på en fuld uddannelsesaftale er der udbetalt præmie på i alt:

33.000,00 OBS: Ordningen gælder i 2013, så uddannelsesaftalen skal senest være skrevet under 31. 12. 2013.


Vigtig information

Man skal søge præmien hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på >> www.atp.dk

AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, dækker elevers løn når de går i skole + 80% af udgiften til billigste offentlige transportmiddel, hvis eleven har mere end 20 km frem og tilbage til skolen.


Du skal søge AUB refusionen >> elektronisk
Der kan søges, hver gang eleven har gået på skole.
 

Uddannelse