Nødvendig skattejagt på byggepladser

22-04-2010

Vi må i højere grad have myndighederne til at tage medansvar for, at love, regler og aftaler overholdes på arbejdspladserne.


Der unddrages for et trecifret millionbeløb i moms og skat, når udenlandske firmaer og udenlandsk arbejdskraft beskæftiges på danske byggepladser - det være sig store entrepriser eller små private byggeopgaver. Og det kan ingen være tjent med, mener arbejdsgiverorganisationen Danske Malermestre, der ser med stor alvor på den illegale brug af udenlandsk arbejdskraft.


– Ét er, at det giver en unfair konkurrence til det danske erhvervsliv, noget andet er, at hele samfundet går glip af millioner af kroner, som i disse tider kunne være bedre brugt til vores velfærd som børnehaver og ældrepleje, siger formand for Danske Malermestre, Glenn Larsen.


Sammen med Håndværksrådet og dets øvrige byggefagsmedlemmer har Danske Malermestre også taget problemet med unfair konkurrence op med flere politiske ordførere på Christiansborg, og det glæder Danske Malermestre, at der er politisk lydhørhed overfor, at der skal stramninger til. Især glæder Danske Malermestre sig over stramningen af det såkaldte RUT-register.


– Vi i Danske Malermestre ser dog gerne, at der kommer mere fokus på unddragelsen af skat og moms, og derfor peger vi på, at opgaven med at kontrollere, om virksomhederne er registreret i RUT ikke bør varetages af Arbejdstilsynet, som det foreslås af regeringen, men i stedet af Told og Skat. Arbejdstilsynet har deres fokus på arbejdsmiljø, og jeg kan godt have mine tvivl om, hvorvidt de vil have tilstrækkelig fokus på, om virksomhederne er i RUT og betaler den moms og skat, de skal, siger Glenn Larsen.


Almengørelse en idé

I den netop afsluttede overenskomstfornyelse er udenlandsk arbejdskraft også et tema, og for  byggefagene betyder det bl.a., at parterne nedsætter et udvalg, som skal overvåge og drøfte anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft, samt at brugen af de såkaldte ”arme-ben-virksomheder” betragtes som en omgåelse af overenskomsten.


– Det kræver netop, at myndighederne også tager reglerne om registrering af udenlandske virksomheder i RUT-registret alvorligt, så der sker en reel kontrol af, at love, regler og aftaler overholdes, siger Glenn Larsen.


Danske Malermestre lytter også til de eksperter, som påpeger, at den danske model er under pres. I mere end 100 år har vi været vant til, at arbejdsmarkedets parter selv har sørget for, at overenskomsterne blev udbredt og overholdt, men i en stadig mere globaliseret verden, bliver denne opgave mere og mere vanskelig.


Derfor er Glenn Larsen ikke afvisende for, at man i Danmark skeler til forholdene i Norge og Finland, hvor dele af overenskomsterne er almengjort. Det betyder, at det er staten, der sikrer, at aftalerne bliver overholdt, og Glenn Larsen er også parat til at overlade ansvaret for dele af arbejdsmarkedets aftaler til en almen kontrol.


– Vi må i hvert fald se i øjnene, at vi kan have svært ved at konflikte os ud af problemerne. Det taler for en modernisering af vores system – et aftalesystem anno 2010, siger Glenn Larsen.Yderligere kommentarer: kontakt Glenn Larsen, formand Danske Malermestre: 20 20 12 44, eller Ole Draborg, direktør Danske Malermestre: 32 63 03 70


 

Søgeresultat